DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah


Vážení rodiče,
z důvodu vážné epidemiologiké situace byla činnost našich kroužků a klubů po určitou dobu přerušena. Snažíme se to dětem částečně vynahradit, a proto nebudou kroužky končit první týden v červnu, ale poběží až do
26. června. Náklady na všechny kroužky jsou částečně dotované z různých projektů a dotací, proto jsou u nás úplaty stanoveny nízké.
Po odečtení nákladů - učebních pomůcek, kostýmů, atd. - jsme pro Vás připravili část
k vrácení. Uvedená částka je při zaplaceném ročním poplatku.
POKUD SE ROZHODNETE O VRATKU NEPOŽÁDAT, budou všechny peníze použity
na rozšíření činnosti v novém školním roce
2020-2021. VŠEM MOC DĚKUJEME.
Pro vrácení peněz je nutné vyplnit tento formulář a to NEJPOZDĚJI do 30. 6. 2020.

Mgr. Eva Hrbáčková, ředitelka DDMPŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NABÍDKU ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
na školní rok 2020 - 2021
Přihlašovat se můžete již od 25. května 2020 - děti, které se budou přihlašovat do stejného kroužku, který navštěvovaly letos.
Od 1. června 2020 ostatní účastníci.
Vzhledem k epidemiologické situaci budeme přijímat přihlášky pouze přes klientské centrum - zde - nebo telefonicky.
Vážení rodiče,
Od 11. 5. 2020 se otevírá většina kroužků za zpřísněných hygienických podmínek (rouška je nutná). Vstup na kroužek je povolen pouze po vyplnění čestného prohlášení, které najdete v e-mailu nebo na stránkách DDM.

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde které předá, buďosobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  •  
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  •  
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.  
  •  
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • ředitelka DDM Sluníčko, Eva Hrbáčková
Milé děti, milí rodiče
TÁBORY SE KONAT BUDOU. Tábory jak příměstské, tak pobytové pro Vás pečlině připravujeme, TAK ABY SPLŇOVALY VŠECHNY HYGIENICKÉ PODMÍNKY.
Doplatky na tábory, prosím zaplaťte do
31. května 2020 PŘEVODEM NA NÁŠ ÚČET. Nezapomeňte uvést variabilní symbol z přihlášky.


Pracovní doba pro veřejnost
od 25. května 2020
PO - ČT
10,00 - 11,30 a
12,30 - 18,00
hodin
POUZE TELEFONICKY
pátek zavřeno
Návrat na obsah