Kroužky a kluby - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Kroužky a kluby

Přihlášky

Milé děti, vážení rodiče a ostatní zájemci,
zájmové vzdělávání (kroužky, kluby, kurzy,...) jsou připraveny pro všechny věkové skupiny - děti, žáky, studenty i dospělé. Těší se na vás pedagogové zapálení pro svou práci. Můžete sportovat, tvořit, vystupovat, hrát si a bavit se, hravou formou se naučit novým věcem. U nás jste v rodinném bezpečném prostředí. MŮŽETE SE PODÍVAT NA NOVOU NABÍDKU PRO ROK 2019 - 20
Na zájmový kroužek, klub nebo kurz můžete své děti nebo sebe (pokud je Vám více než 18 let) přihlásit buď písemnou přihláškou, kterou obdržíte u služby v DDM Sluníčko nebo také vyplněním elektronického formuláře. Pečlivě si přečtěte podmínky pro účast v zájmovém vzdělávání. Vyplněním a odesláním této přihlášky se zavazujete k zaplacení ročního poplatku za zájmový kroužek dle ceny uvedené v přihlášce. Po odeslání elektronického formuláře dostanete e-mail potvrzení přijetí vaší přihlášky. Poté se Vám do 5ti pracovních dnů ozveme, zda je ve vybraném zájmovém útvaru volné místo a datum první schůzky. Nejpozději do 10ti pracovních dnů uhraďte částku uvedenou na přihlášce.
NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020 se můžete přihlásit již od 1. června 2019. Děti, které chtějí navštěvovat stejný kroužek jako v tomto školním roce, se mohou přihlásit již 31. května 2019Platební a stornopodmínky:

Kroužek, klub, kurz je možné 1x navštívit zdarma, abyste zjistili, zda Vám jeho náplň vyhovuje. Po první schůzce je nutné zaplatit úplatu za ZK, minimálně zálohu 100,- Kč.
Úplata za zájmové vzdělávání (zájmový útvar, kroužek, klub...) je zpravidla roční a je to uvedeno v přehledu. Pokud nastoupíte průběhu školního roku je stanoven již nižší poplatek - informace obdržíte u služby DDM. Platbu můžete provést hotově u služby v DDM nebo bankovním převodem na účet DDM u ČSOB č. 168669816/0300. Variabilní číslo obdržíte na přihlášce, která Vám přijde na e-mail, který uvedete. Do poznámky uveďte název kroužku a jméno účastníka.
Úpata ve vrací ve výši 100% pokud jsou překážky na straně DDM. Z důvodu dlouhodobé nemoci účastníka (nutno doložit lékařskou zprávou) nebo stěhování vracíme poměrnou část.
Je možné po dohodě přestoupit na jiný ZÚ a rozdíl doplatit či vrátit.
V jiných případech se případná vratka se počítá až po skončení ZÚ, druhý týden v červnu, teprve po vypočítání skutečných nákladů. Tato platba je splatná nejpozději do 15. září následujícího školního roku a je nutné o ní písemně zažádat.

Návrat na obsah