Ladies, Live and Beat - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Ladies, Live and Beat

Činnosti > Kroužky a kluby > Rytmika a tanec

LADIES disco dance

Úterý 15:00 - 16:00 hodin   
(taneční sál DDM 2. budova)
Čtvrtek 16:00 - 17:00 hodin   (ZŠ J. Pešaty II. stupeň)


Pro dívky 8 - 12 let

Disco dance, je charakteristický rychlou, moderní, taneční hudbou a tanečními kroky, které doprovází ostré pohyby paží. Trénujeme sestavy s nimiž se účastníme tanečních soutěží a veřejných vystoupení. Drobnými tanečními a pohybovými hrami si zpestřujeme hodiny a zároveň rozvíjíme obratnost, rychlost a dynamiku.Roční úplata:     990,- Kč
Vedoucí: Kristýna Svobodová

LIVE ´N´ BEAT

schůzky 2x týdně

Pondělí 17:00-18:00 hodin - (Tělocvična DDM)

Čtvrtek 17:00 - 18:00 hodin - (ZŠ J. Pešaty II. stupeň)


Pro dívky 12 - 15 let

Disco dance, je charakteristický rychlou, moderní, taneční hudbou a tanečními  kroky, které doprovází ostré pohyby paží. Trénujeme náročnější sestavy s nimiž se účastníme mnoha tanečních soutěží a veřejných vystoupení. Startovné na soutěžích je hrazeno z rozpočtu kroužku, jízdné si děti hradí sami, je třeba s tímto počítat. Aktuální informace na http://live-n-beat.webnode.cz


Roční úplata:     990,- Kč
Vedoucí:
Kristýna Svobodová

Návrat na obsah