Točení na kruhu - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Točení na kruhu

Kroužky a kluby > Estetika

Točení na kruhu

schůzky dle domluvy

 
Individuální hodiny jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit točit na hrnčířském kruhu. Vzhledem ke specifičnosti bude výuka probíhat individuálně . Zájemci se seznámí z celou problematikou točení, sušení, vady atd.


Úplata:    1500,- Kč - permanentka 10+1 vstup
Vedoucí:    BcA. Jan Kotyza

Návrat na obsah