leden - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

leden

Činnosti > Akce

AKCE NA LEDEN

12. 1. FLOORBALL CUP DUCHCOV 2019
Určeno dětem ze zájmových útvarů Florbal 1b a 2a (dopoledne), a 2b a 3a (odpoledne) při DDM Duchcov.

19. 1. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - DDM CUP 2019
Turnaj proběhne v tělocvičně na 1. stupni ZŠ J. Pešaty v Duchcově.
Prezence od 8:30 hodin, začátek turnaje v 9:00 hodin, předpokládaný konec ve 14:00 hodin.
Turnaj je určen žákům ZŠ registrovaným pod jakýmkoliv DDM v Severočeském kraji.
Přihlásit se je možné do 16. ledna 2019. Kapacita je omezena na 30 soutěžících,
a pořadí je určeno datem a časem přihlášení.
Soutěžící budou rozděleni do jednotlivých věkových kategorií.
Na místě bude zajištěno i malé občerstvení.
POPLATEK: 50,- Kč

23. 1. DUCHCOVSKÝ SKŘIVÁNEK
18. ročník dětské pěvecké soutěže
Soutěž proběhne 23. ledna 2019 od 9:00 hodin v KC Duchcov.
Prezence soutěžících v KC Duchcov od 8:30 do 9:00 hodin.
Rozdělení jednotlivých kategorií:
 I. kategorie MŠ
II. kategorie 1. - 2. třída ZŠ
III. kategorie 3. - 5. třída ZŠ
IV. kategorie 6. - 9. třída ZŠ
Podmínky účasti:
- přihlásit se mohou děti z MŠ a ZŠ (pokud nenavštěvují ZUŠ)
- každý zpěvák či zpěvačka si připraví dvě soutěžní písně - jednu národní či zlidovělou a jednu libovolnou (děti z MŠ pouze jednu)
- podle věkových kategorií se hodnotí jednotlivci a dua
Přihlášky přijímá DDM Duchcov do 18. ledna 2019.

25. 1. NOC DINOSAURŮ
Začínáme v pátek v 17:00 hodin a končit budeme v sobotu 26. 1. 2018 v 8:30 hodin.
Přijďte strávit příjemný večer s povídáním a promítáním obrázků o největších tvorech,
kteří kdy chodili po naší planetě. Těšit se také můžete na druhé pokračování filmu Jurský svět.
Zahrajeme si i hry.
Pro kluky i holky od 7 let.
S sebou hygienické potřeby, pyžamo, přezůvky, polštářek, spacák. Večeře a snídaně zajištěny.
Závazné přihlášky a platba do středy 23. ledna 2019.
Kapacita je omezena na 10 účastníků. Pořadí je určeno datem a časem přihlášení.
POPLATEK: 80,- Kč

Návrat na obsah