příměstské tábory - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

příměstské tábory

Činnosti > Tábory > Letní prázdniny

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
Milé děti a rodiče,
vyberte si z nové nabídky na letní prázdniny.
Kapacita každého tábora je omezena. Pořadí je určeno datem a časem přihlášení.
Přihlášky přijímáme od 24. 1. 2019 od 17:00 pouze v DDM Sluníčko
v Duchcově a od 25. 1. 2019 také telefonicky nebo zde.
Zálohu je nutné uhradit do 10 dnů od data přihlášení. Doplatek nejpozději do 31. 5. 2019. Změna programu vyhrazena.

Návrat na obsah