Sálová kopaná - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Sálová kopaná

Kroužky a kluby > Sport
SÁLOVÁ  KOPANÁ
STŘEDA 16:00 - 17:00 hodin
tělocvična ZŠ A. Sochora

 
Kroužek je určen všem žákům od 8 do 15 let. Seznámíte se se základy hry a jejich pravidly. Poznáte vrstevníky, kteří hrají kopanou stejně rádi jako vy.


Roční úplata:     860,- Kč
Vedoucí:    BcA. Jan Kotyza
Návrat na obsah