Hliněnka, Keramika, Keramika plus - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Hliněnka, Keramika, Keramika plus

Kroužky a kluby > Estetika
Keramika
VĚK: Pro děti od 6 do 15 let
Pro všechny, kteří mají chuť pracovat s keramickou hlínou a osvojit si základní techniky tvorby keramických výrobků. Setkáte se zde se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy. Čeká vás zde mnoho příjemných chvil a také si odnesete dárky pro své blízké.
TERMÍN: Pondělí 15:00–16:30
MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, Keramika
ROČNÍ ÚPLATA: 1 300 Kč
VEDOUCÍ: BcA. Jan Kotyza


Keramika plus

VĚK: Pro děti od 7 do 15 let.
Pro děti, které mají chuť pracovat s keramickou hlínou, ale i s jinými prostorovými technikami (malba na sklo, rytí do sádry, pedig atd.). Jednotlivé techniky budou přizpůsobeny zájmům a skladbě účastníků.  Setkáte se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy. Široké množství podnětů vám napomůže k osobnímu rozvoji a sebepoznání.
TERMÍN: Čtvrtek 15:00–16:30
 MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, Keramika
 ROČNÍ ÚPLATA: 1 390 Kč
 VEDOUCÍ: BcA. Jan Kotyza

Keramika pro dospělé 1

VĚK: studenti a dospělí
 Účastníci mají možnost seznámit se základními technikami výroby keramiky. Zkušenějším bude napomáháno k uvědomění si vlastního výtvarného názoru a jeho podpoře. Zpracujete si vlastní projekty pod odborným vedením. Lze zde též připravit studenty na přijímací zkoušky výtvarného směru.
 TERMÍN: Úterý 17:00–19:00
 MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, Keramika
 ROČNÍ ÚPLATA: 2 260 Kč
VEDOUCÍ: Ing. Jaroslava Klimtová


Keramika pro dospělé 2
VĚK: studenti a dospělí
Účastníci mají možnost seznámit se základními technikami výroby keramiky. Zkušenějším bude napomáháno k uvědomění si vlastního výtvarného názoru a jeho podpoře. Zpracujete si vlastní projekty pod odborným vedením. Lze zde též připravit studenty na přijímací zkoušky výtvarného směru.
TERMÍN: Čtvrtek 9:30–11:30
MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, Keramika
ROČNÍ ÚPLATA: 2 260 Kč
VEDOUCÍ: BcA. Jan Kotyza
Návrat na obsah