Kroužky a kluby - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Kroužky a kluby

Přihlášky

Milé děti, vážení rodiče a ostatní zájemci,
zájmové vzdělávání (kroužky, kluby, kurzy,...) jsou připraveny pro všechny věkové skupiny - děti, žáky, studenty i dospělé. Těší se na vás pedagogové zapálení pro svou práci. Můžete sportovat, tvořit, vystupovat, hrát si a bavit se, hravou formou se naučit novým věcem. U nás jste v rodinném bezpečném prostředí. PRÁVĚ OTEVÍRÁME NOVOU NABÍDKU PRO ROK 2024 - 25
Na zájmový kroužek, klub nebo kurz můžete své děti nebo sebe (pokud je Vám více než 18 let) přihlásit buď písemnou přihláškou, kterou obdržíte u služby v DDM Sluníčko nebo také vyplněním elektronického formuláře. Pečlivě si přečtěte podmínky pro účast v zájmovém vzdělávání. Vyplněním a odesláním této přihlášky se zavazujete k zaplacení ročního poplatku za zájmový kroužek dle ceny uvedené v přihlášce. Po odeslání elektronického formuláře dostanete e-mail potvrzení přijetí vaší přihlášky. Poté se Vám do 5ti pracovních dnů ozveme, zda je ve vybraném zájmovém útvaru volné místo. Nejpozději do 10ti pracovních dnů uhraďte částku uvedenou na přihlášce.
NA ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025 se můžete přihlásit již od 3. června 2024. Děti, které chtějí navštěvovat stejný kroužek jako v tomto školním roce, se mohou přihlásit již 27. května 2024 a to přes klientské centrum pomocí speciálního kódu, nebo na recepci DDM, NEBO POMOCÍ SMS svému vedoucímu.Platební a stornopodmínky:

Kroužek, klub, kurz je možné 1x navštívit zdarma, abyste zjistili, zda Vám jeho náplň vyhovuje. Pokud se na kroužek přihlašujete již opakovaně, tato podmínka neplatí.
Úplata za zájmové vzdělávání (zájmový útvar, kroužek, klub...) je zpravidla roční a je to uvedeno v přehledu. Pokud nastoupíte průběhu školního roku je stanoven již nižší poplatek - informace obdržíte u služby DDM. Platbu můžete provést hotově u služby v DDM nebo bankovním převodem na účet DDM u ČSOB č. 168669816/0300. Variabilní číslo obdržíte na přihlášce, která Vám přijde na e-mail, který uvedete. Do poznámky uveďte název kroužku a jméno účastníka.
Úpata ve vrací ve výši 100% pokud jsou překážky na straně DDM. Z důvodu dlouhodobé nemoci účastníka (nutno doložit lékařskou zprávou) nebo stěhování vracíme poměrnou část.
Je možné po dohodě přestoupit na jiný ZÚ a rozdíl doplatit či vrátit.
V jiných případech se případná vratka se počítá až po ukončení ZÚ, druhý týden v červnu, teprve po vypočítání skutečných nákladů. Tato platba je splatná nejpozději do 15. září následujícího školního roku a je nutné o ní písemně zažádat.

Návrat na obsah