Povídálek - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Povídálek

Kroužky a kluby > Vzdělávání
Povídálek 1
VĚK: 6-9 let
Prevence řečových vad formou zábavy a hry pod vedením kvalifikované asistentky logopedie. V kroužku podpoříme celkové řečové dovednosti dětí (sluchové a zrakové vnímání, slovní zásoba, cvičení mluvidel apod.). K dispozici je velké množství logopedických pomůcek, které vás mohou inspirovat také k činnosti doma.
 TERMÍN: Čtvrtek 14:30-15:30
 MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, učebna angličtiny, herna
ROČNÍ ÚPLATA: 0 Kč
Kroužek je podpořen z projektu ŠABLONY J.A.K.
VEDOUCÍ: Bc. Alena Jílková


Povídálek 2
VĚK: 4-6 let
 Anotace: Prevence řečových vad formou zábavy a hry pod vedením kvalifikované asistentky logopedie. V kroužku podpoříme celkové řečové dovednosti dětí (sluchové a zrakové vnímání, slovní zásoba, cvičení mluvidel apod.). K dispozici je velké množství logopedických pomůcek, které vás mohou inspirovat také k činnosti doma.
 TERMÍN: Čtvrtek 15:30-16:30
MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, učebna angličtiny, herna
 ROČNÍ ÚPLATA: 0 Kč
 Kroužek je podpořen z projektu ŠABLONY J.A.K.
VEDOUCÍ: Bc. Alena Jílková
Návrat na obsah