Všeználek - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Všeználek

Kroužky a kluby > Vzdělávání
Všeználek
VĚK: 5 – 6 let
Zábavnou a hravou formou podpoříme všechny oblasti rozvoje předškoláčka (řečové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, předčtenářské, předmatematické a grafomotorické dovednosti, paměť, myšlení, pozornost, časovou a prostorovou orientaci) a připravíme se tak na snadný vstup do školy.
 TERMÍN: Pondělí 14:30 - 15:30
 MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, učebna angličtiny
 ROČNÍ ÚPLATA: 650 Kč
 VEDOUCÍ: Bc. Alena Jílková
Návrat na obsah