Tábory - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Tábory

Přihlášky

Vážení rodiče,
táborové pobytové akce pro Vás připravuje kolektiv plně kvalifikovaných a zkušených pedagogů DDM Sluníčko. Klademe důraz na prožitkovou pedagogiku, proto jsou naše tábory vždy nějak tématicky zaměřeny a obsah je propojen celotáborovou hrou. Radost a uspokojení najde každé dítě, ať je jeho zájem jakýkoliv....má rád sport, umění, přírodu, hry,....každý si najde, to co hledá. Snažíme se o co nejpříznivější ceny, ale vždy jen do té míry, aby se neztrácela kvalita námi nabízených služeb. U nás máte jistotu pedagogické profesionality, zajištění dostatečné bezpečnosti s ohledem na věk vašich dětí a také zdratotnický dohled.

Pokud jste si tábor vybrali, můžete své dítě přihlásit buď písemnou přihláškou, kterou dostanete u služby v DDM Sluníčko nebo přiloženým elektronickým formulářem. Ten je pak třeba kdykoliv (nejpozději 10 dnů před odjezdem) osobně podepsat.

Na pobytových táborech budete potřebovat BEZINFEKČNOST a POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA TÁBOŘE (najdete v sekci soubory ke stažení)
Další podmínky si pozorně přečtěte v "Platebních podmínkách na  pobytových akcích"


 
Patební a storno podmínky:
Platba je možná bankovním převodem na č. účtu 168669816/0300 u ČSOB nebo hotově v DDM. Variabilní symbol je na přihlášce. Odesláním elektronického formuláře nebo podepsané písemné přihlášky zákonný zástupce závazně přihlašuje účastníka na danou pobytovou akci a je povinen uhradit zálohu a doplatek. Pokud je již naplněna kapacita akce, bude o tom účastník (zákonný zástupce) informován a bude evidován jako náhradník. Záloha na pobytovou akci ve výši 1 000,- Kč se hradí nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení přijetí přihlášky na vybranou aktivitu. Doplatek je splatný na jarní prázdniny do 20. ledna a na letní prázdniny do 31. května daného roku.
Storno poplatky:
 
ZÁLOHA JE NEVRATNÁ
v případě  nemoci  - 15 % z celkové ceny poukazu (je nutné nahlásit nejpozději v den PŘED začátkem akce a dodat potvrzení od lékaře)
 
v ostatních případech:
- záloha + 15 % z ceny poukazu v případě odhlášení nejpozději 30 dnů před odjezdem
- záloha + 25 % z ceny poukazu v případě odhlášení 20 - 30 dnů před odjezdem
- 50 % z ceny poukazu v případě odhlášení 7 - 20 dnů před odjezdem
- 75 % z ceny poukazu v případě odhlášení 2 - 7 dnů před odjezdem
- 100 % z ceny poukazu v případě odhlášení 0 - 2 dnů před odjezdem
O odhlášení je nutné DDM informovat písemně s uvedeným datem, na ústní informaci nebude brán zřetel.
Pokud přihlášený účastník (jeho zákonný zástupce) najde náhradníka, storno poplatky nebudou účtovány.
 
Ředitelka může rozhodnout o neúčtování stornopoplatků, pokud si organizace sama najde náhradníka. Pokud se akce neuskuteční z důvodů ze strany organizátora (DDM) vrací se 100%.
Návrat na obsah