Příměstský tábor - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Příměstský tábor

Přihlášky

Vážení rodiče,
Příměstké tábory probíhají po dobu 5 dnů. Své děti v danou dobu odvedete (pošlete) do DDM Sluníčko, případně na jiné místo, které je předem omluveno a odpoledne se vám vrátí domů. .Můžete si vybrat program i termín, který Vám  vyhovuje.
Na příměstský tábor se můžete přihlásit vypněním písemné přihlášky u služby DDM Sluníčko nebo odesláním elektronického formuláře. Vyplněním a odesláním elektronického formuláře se závazně přihlašujete na vybraný příměstský tábor pořádaný DDM Sluníčko Duchcov a zavazujete se k zaplacení zálohy i doplatku.
Přejeme hodně pohody na vybraném příměstském táboře :-)

Platební a strono podmínky:

 
Platba je možná bankovním převodem na č. účtu 168669816/0300 u ČSOB nebo hotově v DDM. Variabilní symbol je na přihlášce. Odesláním elektronického formuláře nebo podepsané písemné přihlášky zákonný zástupce závazně přihlašuje účastníka na daný příměstský tábor a je povinen uhradit zálohu
 
a doplatek. Pokud je již naplněna kapacita akce, bude o tom účastník (zákonný zástupce) informován a bude evidován jako náhradník. Záloha na příměstký tábor ve výši 300,- Kč se hradí nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení přijetí přihlášky na vybranou aktivitu. Doplatek na jarní prázdniny je splatný nejpozději do 20. ledna a na letní prázdniny do 31. května daného roku.
Storno podmínky:
ZÁLOHA JE NEVRATNÁ
v případě nemoci - 10 % v případě nemoci (nutno nahlásit nejpozději v den konání a doložit potvrzení od lékaře)
 
v ostatních případech:
- záloha + 10 % při odhlášení nejpozději 30 dnů před začátkem akce
- záloha + 20 % při odhlášení 1 - 30 dnů před začátkem akce
- 100 % v případě, že se na akci účastník nedostaví a předem se neomluví
 
Pokud přihlášený účastník (jeho zákonný zástupce) najde náhradníka, storno poplatky nebudou účtovány.
 Ředitelka může rozhodnout o neúčtování stornopoplatků, pokud si organizace sama najde náhradníka. Pokud se akce neuskuteční z důvodů ze strany organizátora (DDM) vrací se 100%.

Návrat na obsah