školy v přírodě - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

školy v přírodě

Nabídka pro školy

Vážená paní učitelko, pane učiteli,
nabízíme Vám možnost, objednat si u nás pětidenní pobytové školy v přírodě.
Stačí, když nám zadáte Vaše požadavky a my Vám zajistíme veškerý servis.
Zajistíme dopravu, dohodneme místo, zajistíme pobyt s plnou penzí i materiál pro činnost. Spolu s vámi vytvoříme kompletní program. Cílem těchto ŠVP je týmová spolupráce, posílení mezipředmětových vztahů, posílení kladné komunikace mezi spolužáky i s učiteli. ŠVP je zpravidla určena pro 35 dětí.
Dva učitele uvítáme z vašich řad 3 peadgogy a zdravotníka zajistí DDM.

PŘÍKLADY PĚTIDENNÍCH POBYTOVÝCH ŠKOL V PŘÍRODĚ


ZTROSKOTÁNÍ NA LODI „NIGHTSTAR“                  
(Mgr. Eva Hrbáčková, Pavel Nos)
adaptační program pro rozvinutí komunikace vámci týmu (třídy), poznání sama sebe a ostatních při vzájemných interakcích v týmu, seznámení se s třídním učitelem
určeno dětem z 2. stupně ZŠ a spec. škol, SŠ a z víceletých gymnázií
cena v rozhraní od 2000,- do 3000,- / žák, při počtu min. 35 dětí  (záleží na lokalitě)

KŘÍŽEM KRÁŽEM, LETEM SVĚTEM                          (Mgr. Eva Hrbáčková, Pavel Nos)

program zaměřený na předměty jako je Zeměpis, Přírodopis, Tělesná a Výtvarná výchova. Děti se seznámí s jednotlivými světadíly naší planety, dozví se o nich zajímavosti a budou se věnovat aktivitám s daným světadílem spojeným. Rozvíjí se týmová spolupráce, komunikace, řešení případných problémů. Určeno dětem od 4. třídy ZŠ a spec. škol a dětem s víceletých gymnázií

cena v rozhraní od 2000,- do 3000,- / žák, při počtu min. 35 dětí  (záleží na lokalitě)

ALADIMOVA KOUZELNÁ LAMPA                                (Mgr. Eva Hrbáčková, Pavel Nos)
program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností – propojení předmětů –prvouka, matematika, tělesná výchova a výtvarná výchova, týmová spolupráce, řešení případných konfliktů v kolektivu. Určeno dětem zstupně ZŠ, i pro přípravné třídy ZŠ.
cena od 2000,- Kč do 3000,- Kč/ žák, při minimálním počtu 32 dětí (záleží na lokalitě)

PO STOPÁCH TEMLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ                    (Mgr. Eva Hrbáčková, Bc. Jan Kotyza)
adaptační program pro rozvinutí komunikace vámci týmu (třídy), poznání sama sebe a ostatních při vzájemných interakcích v týmu, seznámení se s třídním učitelem

určeno dětem z 2. stupně ZŠ a spec. škol, SŠ a víceletých gymnázií
cena v rozhraní od 2000,- do 3000,- / žák, při počtu min. 35 dětí  (záleží na lokalitě)

Návrat na obsah